top of page

DOMUSWORX

אנו מודעים היטב לכך שזו משימה קשה מאוד למצוא סייעת ולהפקיד בידי אדם את ביתך או טיפול ביקיריך. לכן הסוכנות שלנו DOMUSWORX רצינית ביסודה בחיפוש אחר עובדים.

יש לנו סטנדרטים גבוהים מאוד למי שעובד איתנו.

היה סמוך ובטוח, על ידי האצלת אחריות מסוימת אלינו, זה יהפוך לך קל יותר בכל מובן. צרו קשר ונכיר לכם את רשימת השירותים שאנו מציעים. אנו מצפים לקבל את פניותיך.

Taking Care of the Kids
bottom of page